Registratie voor zorgprofessional Inloggen OVIS

Product vergoedingen

Wat vergoedt de zorgverzekeraar?

Wet Langdurige Zorg

Indien de patiënt valt onder de Wet Langdurige Zorg (“WLZ”, voorheen AWBZ) kan DeclaCare de factuur van de benodigde producten niet indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar van de patiënt. De zorg dient dan betaald te worden uit het budget van de instelling.

DeclaCare is niet in staat te achterhalen of een patiënt valt onder de WLZ of onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Bij twijfel dient de betreffende behandelaar dit kort te sluiten met de instelling.

Indien onder de WLZ valt, dient de betreffende instelling het benodigde product zelf te bestellen en te betalen.

Te leveren / vergoede productaantallen

De productaantallen die door DeclaCare geleverd worden, zijn afhankelijk van de aandoening in combinatie met de verwachte behandelduur, waarbij ook de afspraken die hierover met zorgverzekeraars gemaakt zijn in acht genomen moeten worden. 

De op deze pagina vermeldde getallen zijn indicatief. Het uitgangspunt qua vergoeding is dat het aantal te leveren producten adequaat en doelmatig is voor de behandeling van de betreffende aandoening. In overleg kan van onderstaande aantallen afgeweken worden, mits dit goed onderbouwd kan worden. Neem bij twijfel contact met ons op.

Compressietherapie

Zwachtels, ulcuskousen en toebehoren

Zoveel als nodig is voor een adequate behandeling, dit moet zo nodig onderbouwd kunnen worden. Er mag bij een eerste verstrekking maximaal voor 3 weken tegelijk uitgeleverd worden, tenzij dit qua product niet anders kan.

Compressiesystemen (o.a. aanpasbare klittenbandsystemen, thoraxbandages en lymfologie ‘mouwen’)

  • Bij gebruik dag OF ’s nachts; 2 stuks per aangedaan lichaamsdeel per jaar
  • Bij gebruik dag EN nacht; 3 stuks per aangedaan lichaamsdeel per jaar
  • Bij incidenteel gebruik; 1 stuk per aangedaan lichaamsdeel per jaar

Wondbehandeling

Alle wondproducten

Zoveel als nodig is voor een adequate behandeling, dit moet zo nodig onderbouwd kunnen worden. Er mag bij een eerste verstrekking maximaal voor 3 weken tegelijk uitgeleverd worden.

Littekenbehandeling

Siliconenpleisters

Zoveel als nodig is voor een adequate behandeling, dit moet zo nodig onderbouwd kunnen worden. Bij een eerste verstrekking wordt geleverd voor de duur van 3 maanden.

Eczeembehandeling en andere chronische huidaandoeningen

(Antibacteriële) krabverbanden

  • 3 stuks/paar per aangedaan lichaamsdeel per jaar
  • Bij kinderen is een extra verstrekking in verband met groei bij veel verzekeraars mogelijk
  • Bij wetwrap behandeling mogen de aantallen verdubbeld worden

Oogaandoeningen

Oogpleisters

100 stuks per 3 maanden

Direct contact

010-5938127 info@declacare.nl

Wij zijn van ma t/m vr van 9:00 tot 17:00 bereikbaar