Registratie voor zorgprofessional Inloggen OVIS

Veilig mailen per 1 mei 2019

Vertrouwelijk omgaan met patiëntgegevens

Veilig mailen met DeclaCare

ZIVVER conversatiestarter:

Veilig een mail versturen naar DeclaCare? Gebruik de nieuwe conversatiestarter van ZIVVER:

Klik op de groene button, voer de gevraagde authenticatie uit, en gebruik ZIVVER Conversatiestarter om een beveiligde verbinding naar onze mailboxen tot stand te brengen. Wanneer u zelf geen ZIVVER-account heeft, noch een aansluiting op ons bestelsysteem OVIS, E-zorg of Zorgmail heeft, kan u de conversatiestarter van ZIVVER gebruiken om uw mail met eventuele bijlages via een veilige verbinding aan ons te verzenden. U krijgt van ons een bevestiging als de mail in goede orde ontvangen is. U kunt deze handelingen steeds opnieuw herhalen als u ons mailt met privacygevoelige informatie.  

ZIVVER handleiding

We hebben een Zivver stap voor stap voor u opgesteld waarmee u zelf een veilige mailwisseling kunt starten. 

 

Waarom veilig mailen?

In de gezondheidszorg is de uitwisseling van privacygevoelige informatie zoals patiëntgegevens, medische dossiers en medicatielijsten aan de orde van de dag. Patiënten, mantelzorgers en andere partijen zoals zorginstellingen, zorgverzekeraars en huisartsen moeten communiceren om goede zorg te leveren. Een oplossing voor veilige communicatie is daarmee essentieel. Brocacef, waarvan DeclaCare  deel uitmaakt, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om veilig informatie te kunnen delen met zorginstellingen, leveranciers  en consumenten. Uiteindelijk is gekozen voor een verbinding met het KPN E-zorg netwerk in combinatie met ZIVVER.

KPN E-zorg richt zich met name op de informatie-uitwisseling met grotere zorginstellingen. ZIVVER op leveranciers, consumenten en de kleinere instellingen binnen het zorgdomein. De combinatie van beide mogelijkheden maakt dat we breed bereikbaar zijn voor de veilige ontvangst en verzending van bijzondere persoonsgegevens.

Een verbinding met het E-Zorg netwerk zorgt ervoor dat zorgverleners in Nederland veilig toegang  verkrijgen tot het internet en de zorgtechnologie die ze nodig hebben. Zo wordt een E-Zorg verbinding onder meer gebruikt voor toegang tot het ziekenhuis-, huisarts- of apothekersinformatiesysteem. DeclaCare is aangesloten bij E-zorg. Instellingen met domeinen aangesloten bij KPN E-zorg, zoals zorgmail.nl, mailen nu dus ook al veilig met DeclaCare via dit netwerk.  Voor meer informatie: https://www.ezorg.nl/e-zorg-verbinding-aanvragen/

Teneinde op veilige wijze informatie uit te kunnen wisselen met consumenten, de kleinere zorginstellingen of andere partijen die niet zijn aangesloten bij E-Zorg (of zorgmail.nl), heeft DeclaCare zich eveneens aangesloten bij ZIVVER. ZIVVER biedt een veilige en  gebruikersvriendelijke  mail oplossing voor klanten, waarvoor KPN E-zorg qua kosten onaantrekkelijk is. In tegenstelling tot KPN E-zorg kan op basis van het eigen e-mail adres een account worden aangemaakt bij ZIVVER. Met de Microsoft Outlook plug-in van ZIVVER worden medewerkers ondersteund in gemakkelijk en veilig uitwisselen van informatie. 
Consumenten kunnen een gratis account aanmaken bij ZIVVER, waarmee handelingen met SMS codes etc. worden voorkomen.  Voor verdere informatie: https://www.zivver.eu/nl/prijzen