Disclaimer & Privacy

Disclaimer

DeclaCare B.V. (onderdeel van BENU) stelt haar uitingen (website en overige digitale communicatie uitingen zoals service berichten) met de grootst mogelijke zorg samen en werkt deze uitingen regelmatig bij.

Het kan voorkomen dat er onjuistheden en/of onvolledigheden op de uitingen staan, DeclaCare staat dan ook niet in voor de volledige juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze uitingen. De informatie op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. De informatie is geschreven in beknopte vorm en niet uitputtend. De informatie kan niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. Evenmin kan aan de informatie op deze website diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend.

DeclaCare is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Ook is DeclaCare niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.

Colofon

Leest u een onjuistheid en/of onvolledigheid op onze uitingen? Dan vragen we u dit te melden via het contactformulier.

Deze uiting bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van DeclaCare vallen. DeclaCare is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze uitingen. DeclaCare biedt links van derden slechts aan als service en is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan deze bedrijven.


Copyright

Alle rechten berusten bij DeclaCare, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Denkt u ondanks onze zorgvuldigheid rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op www.declacare.nl? Neem dan contact met ons op.

Privacy

Lees hier ons privacy statement.