Registratie voor zorgprofessional Inloggen OVIS

Disclaimer en Privacy

Lees hier de voorwaarden van DeclaCare

Disclaimer & privacy

Onze site is met aandacht gebouwd en wij proberen alle informatie hierop juist en actueel te houden. Desondanks kunnen wij niet volledig garanderen dat dit altijd het geval is. Mochten wij een onvolkomenheid ontdekken dan zullen wij dit met de grootst mogelijke snelheid proberen te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit, rechtstreeks of indirect, van het gebruik van de site of de, via de site, ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Voor DeclaCare (DeclaCare B.V., Elektraweg 5, 3144 CB te Maassluis, hierna: DeclaCare) is uw privacy zeer belangrijk. Wij vallen onder het medisch beroepsgeheim. Hierdoor behandelen en beveiligen wij alle informatie die wij van u of uw patiënt verzamelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Alle toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden hierbij in acht genomen. Inzake deze bepalingen geven wij u de volgende garanties:

  • De door u verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens worden enkel verwerkt om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De gegevens worden niet verstrekt aan derden, waaronder verzekeraars. Wij zullen ook uit alle macht proberen te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks
Op deze site zult u soms doorverwezen worden naar andere websites, bijv. catalogi of informatiebronnen, die beheerd worden door derden. Wij beschikken niet over controlemogelijkheden van deze sites en kunnen daarom geen garanties bieden over de inhoud of de beschikbaarheid ervan en wij dragen hiervoor ook geen verantwoordelijkheid.

Cookies
DeclaCare maakt gebruik van Google Analytics tracking-cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en deze technisch te kunnen optimaliseren. Verder maakt DeclaCare geen gebruik van cookies.