TEK en compressie

Therapeutisch Elastische Kousen en overige compressiemiddelen

Therapeutisch Elastische Kousen

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK), in de volksmond ook wel steunkousen genoemd, worden onder meer voorgeschreven als de bloedafvoer in uw benen niet optimaal is, bijvoorbeeld door verwijde aderen of ten gevolge van een trombose. Of als er sprake is van een beschadiging van de lymfevaten. Hierdoor kan er vocht in uw armen of benen blijven zitten. Dit wordt ook wel oedeem genoemd. Vaak dient het oedeem eerst met zwachtels verminderd te worden. Om nieuwe oedeemvorming vervolgens te voorkomen, kan uw behandelaar u therapeutische elastische kousen voorschrijven. Dit kan eventueel ook een ander compressiehulpmiddel zijn, zoals een verband met klittenband. Dat kan eveneens door DeclaCare geleverd worden.

Op basis van de informatie van de behandelend arts zal de aanmeter (bandagist of oedeemtherapeut) met u over­leggen met u welk soort kous of compressiemiddel voor u het beste is, hoe lang ze moeten zijn en hoeveel druk ze moeten geven. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen, maar de medische indicatie is het belangrijkste criterium.

Om te zorgen dat het product goed zit, zal de aanmeter uw benen meten. Mede op basis van deze meting zal de aanmeter bepalen welke kousen of welk type compressiehulpmiddel voor u geschikt is. Vervolgens wordt deze bij DeclaCare besteld. Bij aflevering zal de aanmeter de kous of compressiesysteem bij u aantrekken en controleren of deze goed zit. U krijgt uitleg over hoe u de kous of compressiesysteem zelf aan en uit kunt trekken en hoe u het product moet onderhouden. U kunt dan ook uw vragen stellen.

Voor het aanmeten werkt DeclaCare samen met ervaren en erkende aanmeters (bandagisten of oedeemtherapeuten) van Wondzorg Arnhem. Binnen dit samenwerkingsproces worden de juiste producten aangemeten, uitgeleverd en wordt de vergoeding van de kosten rechtstreeks door DeclaCare gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hier heeft u dus verder zelf geen omkijken naar.

Bereikbaarheid

De administratie van DeclaCare is op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 010-5938127 tussen 9.00u. – 17.00u. U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via info@declacare.nl

Voor informatie over bereikbaarheid van de aanmeetlocaties kunt u terecht op de website van Wondzorg Arnhem.

Aanmeetlocaties

Onderstaand treft u de websitegegevens van Wondzorg Arnhem waarmee wij samenwerken. Op termijn zullen hier meerdere locaties bijkomen.

Op de site van Wondzorg Arnhem vindt u alle benodigde (schriftelijke) informatie over bereikbaarheid, procedures, gebruik, vergoedingen, instructies voor aan- en uittrekken, wachttijden, levertijden etc. van Therapeutisch Elastische Kousen.

Arnhem                  Wondzorg Arnhem     www.wondzorgarnhem.nl

Patiënten- en belangenorganisaties

Voor Oedeem en andere compressie-gerelateerde aandoeningen is een speciale patiëntenorganisatie in het leven geroepen die veel informatie biedt over de betreffende aandoeningen en een platform bieden aan oedeempatiënten. Het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem.

U vindt die info op: www.lymfoedeem.nl

Kwaliteitseisen Therapeutische Elastische Kousen

De lijst van Bernink is het Nederlands register van Therapeutisch Elastische Kousen die aantoonbaar aan de hoge kwaliteitseisen van Bernink voldoen. De eisen worden door de Nederlandse betrokkenen in de markt ondersteund. De lijst is een initiatief van CompNed en wordt beheerd door het Centrum voor Certificatie onder auspiciën van CompNed.

Erkende leveranciers van Therapeutische Elastische Kousen, zoals DeclaCare en al onze aangesloten aanmeetlocaties, leveren uitsluitend kousen die op de Lijst van Bernink staan.

U vindt de Lijst van Bernink hier: www.lijstvanbernink.nl

SEMH

DeclaCare en de samenwerkende aanmeetlocaties zijn vermeld bij / gecertificeerd door de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen. De SEMH is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars eisen opstelt waaraan een erkende leverancier dient te voldoen. Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een toetsing of de leveranciers aan deze eisen voldoen. Meer informatie over de SEMH vindt u op www.semh.nl