TEK en compressie

Therapeutisch Elastische Kousen en overige compressiemiddelen

TEK en compressiehulpmiddelen

 

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) en compressiehulpmiddelen worden onder meer voorgeschreven wanneer de bloedafvoer in uw benen niet optimaal is, bijvoorbeeld door verwijde aderen, als gevolg van een trombose of als er sprake is van een beschadiging van de lymfevaten. Hierdoor kan er vocht in uw armen of benen blijven zitten, wat ook wel oedeem wordt genoemd. Vaak dient het oedeem eerst met zwachtels verminderd te worden. Om nieuwe oedeemvorming vervolgens te voorkomen, kan uw behandelaar therapeutische elastische kousen voorschrijven. Dit kan eventueel ook een ander compressiehulpmiddel zijn, zoals een verband met klittenband.

Op basis van de informatie van de behandelend arts zal de aanmeter (bijvoorbeeld bandagist of oedeemtherapeut) met u overleggen welk soort kous of compressiemiddel het beste is voor u, hoe lang ze moeten zijn en hoeveel druk ze moeten geven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen, waarbij de medische indicatie het belangrijkste criterium is.

Om te zorgen dat het product goed zit, zal de aanmeter het aangedane lichaamsdeel meten. Mede op basis van deze meting zal de aanmeter bepalen welke kousen of welk type compressiehulpmiddel voor u geschikt is. Vervolgens wordt deze bij DeclaCare besteld. Bij aflevering zal de aanmeter de kous of compressiesysteem bij u aantrekken en controleren of deze goed zit. U krijgt uitleg over hoe u de kous of compressiesysteem zelf aan en uit kunt trekken en hoe u het product moet onderhouden. Uiteraard kunt u dan ook al uw vragen stellen.

Bent u zorgprofessional?

Indien u geregistreerd staat met een OVIS account, brengen wij u binnenkort op de hoogte over het bestellen van TEK. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de accountmanager in uw regio.

Aanmeetlocaties

Onderstaand treft u de websitegegevens van Wondzorg Arnhem waarmee wij samenwerken. Op termijn zullen hier meerdere locaties bijkomen.

Op de site van Wondzorg Arnhem vindt u alle benodigde (schriftelijke) informatie over bereikbaarheid, procedures, gebruik, vergoedingen, instructies voor aan- en uittrekken, wachttijden, levertijden etc. van Therapeutisch Elastische Kousen.

Arnhem                  Wondzorg Arnhem     www.wondzorgarnhem.nl

Patiënten- en belangenorganisaties

Voor Oedeem en andere compressie-gerelateerde aandoeningen is een speciale patiëntenorganisatie in het leven geroepen die veel informatie biedt over de betreffende aandoeningen en een platform bieden aan oedeempatiënten. Het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem.

U vindt die info op: www.lymfoedeem.nl

Kwaliteitseisen Therapeutische Elastische Kousen

De lijst van Bernink is het Nederlands register van Therapeutisch Elastische Kousen die aantoonbaar aan de hoge kwaliteitseisen van Bernink voldoen. De eisen worden door de Nederlandse betrokkenen in de markt ondersteund. De lijst is een initiatief van CompNed en wordt beheerd door het Centrum voor Certificatie onder auspiciën van CompNed.

Erkende leveranciers van Therapeutische Elastische Kousen, zoals DeclaCare en al onze aangesloten aanmeetlocaties, leveren uitsluitend kousen die op de Lijst van Bernink staan.

U vindt de Lijst van Bernink hier: www.lijstvanbernink.nl

SEMH

DeclaCare en de samenwerkende aanmeetlocaties zijn vermeld bij / gecertificeerd door de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen. De SEMH is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars eisen opstelt waaraan een erkende leverancier dient te voldoen. Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een toetsing of de leveranciers aan deze eisen voldoen. Meer informatie over de SEMH vindt u op www.semh.nl