Vergoedingen

Wat vergoedt de zorgverzekeraar?

Voor hulpmiddelenzorg bij DeclaCare hoeft een patiënt niets vooraf te betalen. De service en medische hulpmiddelen worden, met een voorschrift van een arts, volledig vergoed door de zorgverzekering, met uitzondering van het eigen risico. De kosten worden door ons verstuurd naar de zorgverzekeraar. 

Een patiënt moet wel rekening houden met een wettelijk eigen risico. Dit is een verplicht bedrag dat terugbetaald moet worden aan de zorgverzekeraar. Alles wat hoger is dan het eigen risico, betaalt de zorgverzekeraar. In 2024 is het eigen risico, net als in 2023 en 2022, €385.

Wet Langdurige Zorg

Indien de patiënt valt onder de Wet Langdurige Zorg (“WLZ”, voorheen AWBZ) kan DeclaCare de factuur van de benodigde producten niet indienen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De zorg dient dan betaald te worden uit het budget van de instelling.

DeclaCare is niet in staat te achterhalen of een patiënt valt onder de WLZ of onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Bij twijfel dient de betreffende behandelaar dit zelf kort te sluiten met de instelling.

Indien een patient onder de WLZ valt, dient de betreffende instelling het benodigde product zelf elders te bestellen en te betalen.

Te leveren / vergoede productaantallen

De productaantallen die door DeclaCare geleverd worden, zijn afhankelijk van de aandoening in combinatie met de verwachte behandelduur, waarbij ook de afspraken die hierover met zorgverzekeraars gemaakt zijn in acht genomen moeten worden. 

De op deze pagina vermelde aantallen zijn indicatief. Het uitgangspunt qua vergoeding is dat het aantal te leveren producten adequaat en doelmatig is voor de behandeling van de betreffende aandoening. In overleg kan van onderstaande aantallen afgeweken worden, mits dit goed onderbouwd wordt. Neem bij twijfel contact met ons op.

Compressietherapie

Zwachtels, ulcuskousen en toebehoren

Vergoed wordt zoveel als nodig is voor een adequate behandeling. Dit moet zo nodig onderbouwd kunnen worden. Er mag bij een eerste verstrekking maximaal voor 3 weken tegelijk uitgeleverd worden, tenzij dit qua product niet anders kan.

Compressiesystemen (o.a. aanpasbare klittenbandsystemen, thoraxbandages en lymfologie ‘mouwen’)

Wat wordt er vergoed?

  • Bij gebruik dag of nacht: 2 stuks per aangedaan lichaamsdeel per jaar
  • Bij gebruik dag en nacht: 3 stuks per aangedaan lichaamsdeel per jaar
  • Bij incidenteel gebruik: 1 stuk per aangedaan lichaamsdeel per jaar

Wondbehandeling

Alle wondproducten

Vergoed wordt zoveel als nodig is voor een adequate behandeling. Dit moet zo nodig onderbouwd kunnen worden. Er mag bij een eerste verstrekking maximaal voor 3 weken tegelijk uitgeleverd worden.

Littekenbehandeling

Siliconenpleisters

Vergoed wordt zoveel als nodig is voor een adequate behandeling. Dit moet zo nodig onderbouwd kunnen worden. Bij een eerste verstrekking wordt geleverd voor de duur van 3 maanden.

Eczeembehandeling en andere chronische huidaandoeningen

(Antibacteriële) krabverbanden

Wat wordt er vergoed?
  • 3 stuks/paar per aangedaan lichaamsdeel per jaar
  • Bij kinderen is een extra verstrekking in verband met groei bij veel verzekeraars mogelijk
  • Bij wetwrap-behandeling mag het bovenstaande aantal verdubbeld worden

Oogaandoeningen

Oogpleisters

Vergoed worden 100 stuks per 3 maanden

 

Contact

Customer Service

Direct contact